Archív značiek: hypoteka

Využite služby hypotekárnych maklérov

Orientovať sa v ponuke všetkých bánk nie je jednoduchou úlohou. Navyše, nie každý z nás rozumie všetkým pojmom, a často nemáme čas porovnávať hypotéky, ktoré jednotlivé banky ponúkajú. Je nutné kontaktovať rôzne banky so svojou žiadosťou, a následne porovnať parametre jednotlivých ponúk. Tie však obsahujú veľké množstvo informácií, a je veľmi jednoduché sa v nich pri nepozornom čítaní „stratiť“. Rozumným riešením, ktoré využíva veľké množstvo žiadateľov o hypotéku, je využitie služieb hypotekárnych maklérov.

Maklér je vo všeobecnosti sprostredkovateľ obchodných transakcií. A to je to, čo presne hypotekárny maklér pre vás vykoná. Nemusíte od každej banky sami získavať informácie, pretože namiesto vás túto časť procesu vykoná práve maklér. Vy mu poskytnete svoje požiadavky, možnosť, a rôzne iné informácie, ktoré sú v súvislosti s vybavovanou hypotékou relevantné, a on získa ponuky jednotlivých bánk za vás.

Väčšina z nás sa v bankových podmienkach a ponukách nevyzná natoľko, aby sme vedeli jednotlivé ponuky bánk vôbec pochopiť, nie to ešte posúdiť a vybrať tu najlepšiu. Našťastie sú tu makléri, ktorí majú väčšinou s finančným poradenstvom a, v prípade hypotekárnych maklérov, s vybavovaním hypotekárnych úverov dlhoročné skúsenosti. Makléri dokážu spraviť to, čo by vám zabralo dlhé schôdzky v každej z dopytovaných bánk, oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. Navyše, vďaka svojim skúsenostiam z praxe vám vedia pomôcť s výberom pre vás tej najvýhodnejšej varianty.

Hypotekárni makléri sú rozhodne veľmi nápomocnou súčasťou hypotekárneho trhu. Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že v krajinách s vyspelým hypotekárnym trhom stoja makléri až za 80-timi percentami všetkých zrealizovaných hypoték. Viacej informácií o hypotekárnych makléroch, spolu s návodmi, ako sa pripraviť na schôdzku s maklérom, a aké dôležité dokumenty si vopred pripraviť, nájdete na stránke Hypoteka.link!

Hypotéka pre mladých

Pre väčšinu mladých ľudí, ktorí sa chcú usadiť a zariadiť si svoje bývanie, je bez pomoci od rodiny či známych takmer nemožné takúto nákladnú záležitosť financovať zo svojich vlastných zdrojov. Pre mladých ľudí so záujmom o hypotekárny úver existuje hypotekárny úver pre mladých, ktorý so sebou prináša štátny príspevok, vďaka ktorému je hypotéka o niečo lacnejšia.

Jedná sa o klasický hypotekárny úver, ktorý sa poskytuje za účelom rekonštrukcie, získania či dostavby nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky. Táto nehnuteľnosť musí byť určená na celoročné bývanie. Ako tomu pri hypotékach býva, je aj hypotéku pre mladých potrebné zabezpečiť záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti.

Čo však hypotéku pre mladých odlíši od iných hypoték je skutočnosť, že sa k nej viaže štátny príspevok pre mladých, ktorý sa každoročne určuje v rámci zákona o štátnom rozpočte. V súčasnosti je výška štátneho príspevku na hypotéku pre mladých 3%, z ktorých 2% poskytne štát, a zvyšným 1% prispeje banka. Tento príspevok má svoje obmedzenia. Je poskytovaný na celkovú výšku hypotekárneho úveru do sumy 50 000 €. Platnosť poskytnutia štátneho príspevku je obmedzená na prvých 5 rokov splácania hypotekárneho ú­veru.

Pre získanie hypotéky pre mladých musíte mať od 18 do 35 rokov a Váš priemerný mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok nemôže byť vyšší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v tomto období. S hypotékou pre mladých sú spojené aj ďalšie obmedzenia, ktoré so sebou prinášajú rôzne výhody, ako aj nevýhody tohto spôsobu financovania zaobstarávania Vášho bývania. Detailné informácie o hypotéke pre mladých a o podmienkach získania štátneho príspevku na hypotéku pre mladých nájdete na internetovej stránke www.hypoteka.link/hypoteka-pre-mladych.

Zoznámte sa s hypotékou

Financovanie bývania je zložitou otázkou, ktorou sa zaoberá väčšina mladých ľudí. Iba málo kto si môže dovoliť hradiť rekonštrukciu, modernizáciu, či nadobudnutie nehnuteľností z vlastných finančných prostriedkov. Väčšina potenciálnych vlastníkov nehnuteľnosti potrebuje peňažnú injekciu vo forme hypotéky.

Čo je to hypotéka?

Hypotekárny úver je účelový alebo bezúčelový úver zaistený nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. Účelový hypotekárny úver je poskytnutý na rekonštrukciu, nadobudnutie nehnuteľnosti. V prípade neúčelovej, americkej hypotéky, nedokladuje žiadateľ účel použitia finančných prostriedkov, nehnuteľnosť ako zástava však ostáva. Americká hypotéka je vhodnou variantou, ak nechcete alebo nemáte možnosť dokladovať účel, akým budú zapožičané financie využité, alebo ich neplánujete použiť na financovanie nehnuteľnosti.

Ako získať hypotéku?

Hypotéku podľa legislatívy môže získať žiadateľ vo veku minimálne 18 rokov, ktorý je osobou fyzickou, má slovenské občianstvo, poprípade trvalý pobyt na území Slovenska, pričom vek žiadateľa po skončení úverového vzťahu nesmie byť vyšší ako 65 rokov.

O hypotekárny úver máte možnosť požiadať u bankovej inštitúcie, ktorá  disponuje povolením poskytovať hypotekárny úver. Je pravdou, že sa musíte pripraviť na pomerne dlhý proces zahŕňajúci dokladovanie príjmov, overovanie úverovej histórie, bonity, prejednávanie podmienok.

Hypotéka je záležitosťou dlhodobou, pri ktorej sa nejedná o nízke čiastky, preto si dostatočný čas na prečítanie a prediskutovanie podmienok nájdite. Okrem splnenia bankou stanovených podmienok je potrebné zvážiť nielen súčasnú, ale hlavne budúcu finančnú situáciu, a zvážiť schopnosť hypotéku splácať. Je dôležité brať do úvahy istotu zamestnania, vývoj príjmov a záväzkov.

Aká je cena hypotéky?

Cena hypotéky, teda celkové náklady na hypotéku sú ovplyvňované viacerými faktormi. Patrí medzi ne výška splátky, doba splácania, doba fixácie, úroková miera, založená nehnuteľnosť a v neposlednom rade poplatky.

Veľmi zaujímavým faktorom, ktorému treba venovať patričnú pozornosť, je doba fixácie. Fixácia znamená na jednej strane istotu, počas doby fixácie presne viete, aká bude výška mesačnej splátky na hypotéku, na druhej strane môže ovplyvniť náklady na hypotéku. Ak sa úroková sadzba na trhu zmení vo Váš prospech, počas obdobia fixácie budete platiť zafixovanú čiastku, čím sa Vám môžu zvýšiť náklady na hypotéku. Preto je pri dobe fixácie dôležité zvoliť primeranú dĺžku, určité optimum medzi istotou a nákladmi.

V prípade, že uvažujete o financovaní nehnuteľnosti prostredníctvom hypotekárneho úveru, dovoľujeme si, odporučiť Vám stránku, kde nájdete všetky potrebné informácie jednoducho, rýchlo a prehľadne.  Hypoteka Vám predstaví možností získania hypotéky a poskytne odpovede na všetky Vaše otázky.